İstanbul Sahipsiz Değil

İDDİALAR-İHMALLER

1Arazinin İstanbul'un Marmara silüeti kapsamında olmasına rağmen yapıların yüksekliğinin serbest bırakılması

2İBB Planlama Müdürlüğü’nün konuyla ilgili defaatle olumsuz görüş bildirmesine rağmen Başkanlık makamınca onanması

3İstanbul Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu’ndan görüş alınmaması

41/5000 planına yapılan itirazlar değerlendirilmeden 1/1000'lik planın 1/5000'lik plana uygunluğunun onaylanması

5TAKS tanımı ve amacı mevcut yasalarda açık olarak tanımlanmışken, keyfi yorumlarla ilave taban kullanım alanı kazanılması

6Proje/İnşaat alanı eski eser (tescili eser) komşuluğunda/yanında olduğu için, 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na “MİMARİ PROJE “ onay için Belediye onayı sonrasında götürülmemesi

7Söz konusu alanın, UNESCO İstanbul Dünya Kültür Mirası Alanı Etkilenme Bölgesi içinde olması sebebiyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun Ek-2 Maddesi gereğince kurulmuş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı Danışma Kurulundan görüş alınmaması.

8İstanbul Yönetmeliği’ne aykırı olarak, nufus, trafik ve altyapıya yapacağı olumsuz etkilerin göz ardı edilerek emsalin 2,50 yapılması, bununla yetinilmemesi ve filli durum ile emsalin 5.50’ye çıkarılması. Toplam inşaat alanı 2.50 emsalde 70 bin m2 olan bir yerde artı 80 bin m2 nin açıklanması gerekiyor.

9Emsalin ciddi anlamda yeni bir rant oluşturması ve en önemlisi o bölgede bundan sonra emsal oluşturacak olması

10İmar Plan değişikliğinin, İBB Meclisi’nde gündeme alınıp, 3 ay boyunca bekletilip, görüşülmeden iade edilmesi ve neticede ilçe belediyesinin aldığı kararın otomatikman onanmasının sağlanması.


 Bu site sivil inisiyatifle kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişiliği yoktur.
Gökdelenler yıkılana kadar yayında kalacaktır.

platforma destek öneri ve irtibat için
ePosta: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.